استعلام و پیگیری کارت ماشین از آیتول

زمانی که خودرویی را می‌خرید، یکی از عوامل مهمی که باید به آن توجه کنید، کارت و سند خودرو است، به این خاطر که بدون آن نمی‌توانید ثابت کنید که این ماشین متعلق به شماست. اگر بعد از خرید اتومبیل، هنوز منتظر کارت خودروی خود هستید، بهتر است که وضعیت آن را پیگیری کنید.
آیتول امکان استعلام و پیگیری کارت و سند خودرو را در اختیار شما قرار داده تا از آخرین وضعیت صدور و ارسال کارت و سند اتومبیل خود مطلع شوید. برای استعلام تنها کافیست، تلفن همراه، کد ملی و شماره پلاک مالک اصلی خودرو را وارد کرده تا اطلاعات کارت برای شما نمایش داده شود. هزینه استعلام 52,000 ریال است؛ این نکته هم یادآور شویم که آیتول دخل و تصرفی در تعیین این هزینه ندارد.

استعلام و پیگیری کارت خودرو

هزینه نمایش جزئیات استعلام کارت ماشین ۵،۲۰۰ تومان است و آیتول دخل و تصرفی در تعیین این هزینه ندارد.

استعلام و پیگیری کارت ماشین از آیتول

زمانی که خودرویی را می‌خرید، یکی از عوامل مهمی که باید به آن توجه کنید، کارت و سند خودرو است، به این خاطر که بدون آن نمی‌توانید ثابت کنید که این ماشین متعلق به شماست. اگر بعد از خرید اتومبیل، هنوز منتظر کارت خودروی خود هستید، بهتر است که وضعیت آن را پیگیری کنید.
آیتول امکان استعلام و پیگیری کارت و سند خودرو را در اختیار شما قرار داده تا از آخرین وضعیت صدور و ارسال کارت و سند اتومبیل خود مطلع شوید. برای استعلام تنها کافیست، تلفن همراه، کد ملی و شماره پلاک مالک اصلی خودرو را وارد کرده تا اطلاعات کارت برای شما نمایش داده شود. هزینه استعلام 52,000 ریال است؛ این نکته هم یادآور شویم که آیتول دخل و تصرفی در تعیین این هزینه ندارد.

امکان
امکان دسترسی سریع
مشاهده جزئیات
مشاهده جزئیات (وضعیت کارت و سند)
امکان ذخیره
امکان ذخیره نتایج استعلام
پشتیبانی
پشتیبانی 24 ساعته

پیگیری کارت خودرو و سند مالکیت خودرو با شماره پلاک

اگر صاحب اتومبیلی هستید و کارت خودرو ندارید، به این معناست که انگار مالک خودرویی نیستید. در واقع وقتی ماشینی سند نداشته باشد، مالک آن مشخص نیست. همراه داشتن مدارکی مثل کارت و سند خودرو، بیمه شخص ثالث و گواهینامه اجباری است و اگر این مدارک را همراه خود نداشته باشید، جریمه های سنگینی به دنبال خواهد داشت. برای پیگیری کارت خودرو و سند مالکیت خودرو با شماره پلاک به راحتی و با وارد کردن شماره پلاک، کد ملی و شماره موبایل مالک خودرو در آیتول نتیجه استعلام کارت و سند مالکیت خودرو را همراه با جزئیات مشاهده کنید.

استعلام وضعیت کارت و سند خودرو
رهگیری کارت و سند خودرو با نمایش جزییات green-circle

رهگیری کارت و سند خودرو با نمایش جزییات

همانطور که گفتیم کارت ماشین نشان دهنده مالک خودرو بوده و ماهیت آن برای نشان دادن مالکیت صاحب ماشین است. در این کارت اطلاعاتی نظیر شماره پلاک، شماره VIN خودرو، رنگ و مشخصات فنی، نوع و مدل خودرو و مشخصات مالک مثل کدملی، نام پدر و کدپستی درج می شوند. شما کابران میتوانید پس از استعلام جزئیات کامل مانند بارکد پستی کارت خودرو، وضعیت سند، تاریخ چاپ کارت، وضعیت کارت خودرو و تاریخ چاپ سند را بعد از استعلام کارت و سند مالکیت خودرو خود مشاهده کنید.

آیتول؛ سامانه استعلام کارت و سند خودرو green-circle

آیتول؛ سامانه استعلام کارت و سند خودرو

اگر در شرایطی قرار بگیرید که خودروی شما به هر علتی متوقف شود، پلیس حتما کارت ماشین را از شما مطالبه خواهد کرد و در صورتی که در این شرایط مدارک مهمی مثل کارت خودرو را همراه خود نداشته باشید، به دردسر می‌افتید. سرعت صدور این کارت هم زمان‌بر است و در زمان خرید تحویل شما داده نمی‌شود، چون باید مراحل قانونی خود را طی کند؛ سامانه آیتول امکان استعلام کارت و سند مالکیت خودرو را در اختیار تمام مالکان خودرو قرار داده تا بتوانید از آخرین وضعیت صدور و ارسال کارت و سند خودرو خود مطلع شوند.

رهگیری کارت و سند خودرو با نمایش جزییات

همانطور که گفتیم کارت ماشین نشان دهنده مالک خودرو بوده و ماهیت آن برای نشان دادن مالکیت صاحب ماشین است. در این کارت اطلاعاتی نظیر شماره پلاک، شماره VIN خودرو، رنگ و مشخصات فنی، نوع و مدل خودرو و مشخصات مالک مثل کدملی، نام پدر و کدپستی درج می شوند. شما کابران میتوانید پس از استعلام جزئیات کامل مانند بارکد پستی کارت خودرو، وضعیت سند، تاریخ چاپ کارت، وضعیت کارت خودرو و تاریخ چاپ سند را بعد از استعلام کارت و سند مالکیت خودرو خود مشاهده کنید.

آیتول؛ سامانه استعلام کارت و سند خودرو

اگر در شرایطی قرار بگیرید که خودروی شما به هر علتی متوقف شود، پلیس حتما کارت ماشین را از شما مطالبه خواهد کرد و در صورتی که در این شرایط مدارک مهمی مثل کارت خودرو را همراه خود نداشته باشید، به دردسر می‌افتید. سرعت صدور این کارت هم زمان‌بر است و در زمان خرید تحویل شما داده نمی‌شود، چون باید مراحل قانونی خود را طی کند؛ سامانه آیتول امکان استعلام کارت و سند مالکیت خودرو را در اختیار تمام مالکان خودرو قرار داده تا بتوانید از آخرین وضعیت صدور و ارسال کارت و سند خودرو خود مطلع شوند.

سوالات متداول

شما میتوانید نتیجه استعلام را همراه با مواردی نظیر بارکد پستی کارت خودرو، وضعیت کارت و تاریخ چاپ سند، وضعیت سند و تاریخ چاپ کارت را مشاهده کنید.

بله؛ حتما باید شماره پلاک و کد ملی متعلق به مالک اصلی اتومبیل باشد؛ در غیر این صورت نمی‌توانید استعلام بگیرید

بله؛ برای مشاهده نتیجه استعلام باید مبلغ 52,000 ریال پرداخت کنید. این هزینه را پلیس دریافت می‌کند و آیتول هیچ دخل و تصرفی در تعیین مبلغ و همچنین استفاده از آن ندارد

بله؛ نتایج کلیه استعلام‌هایی که انجام دادید، در بخش سوابق خدمات پلیس ذخیره شده و شما به راحتی به استعلام‌های قبلی خود به صورت رایگان دسترسی خواهید داشت.