آیتول، سامانه خودروی من
پروفایل
انجام صفر تا صد پروسه معاینه فنی تا اخذ گواهی به نمایندگی از شما

معاینه فنی خودرو را به ما بسپارید.

4.5 (امتیاز ۱۰۲ مشتری)

انجام صفر تا صد پروسه معاینه فنی تا اخذ گواهی به نمایندگی از شما:

  • دریافت کلید و تحویل خودرو در محل

  • نیروهای مجرب و اختصاصی

  • معاینه فنی خارج از نوبت (بدون صف)

  • بیمه کامل خودرو در بازه انجام خدمت

سرویس فقط در شهر تهران فعال است

دریافت معاینه فنی در کمتر از نصف روز!
هماهنگی واحد مشتریان پس از ثبت درخواست
هماهنگی جهت زمان دقیق انجام خدمت
حضور سفیر در محل مورد نظر ما
تحویل گرفتن خودرو توسط سفیر و صدور بیمه
مراجعه سفیر به مراکز معاینه فنی و انجام خدمات
کسب گواهی و تحویل خودرو به شما
4.5 (امتیاز ۱۰۲ مشتری)

سوالات متداول شما

قیمت سرویس دریافت معاینه فنی به‌نمایندگی از شما و به‌صورت غیرحضوری، 890 هزار تومان است.

مدت زمان دریافت گواهی معاینه فنی و تحویل خودرو در محل موردنظر شما، حداکثر سه ساعت خواهد بود.

خودروی شما از زمان تحویل به سفیر آیتول تحت پوشش بیمه مسئولیت بوده، و در صورت بروز هرگونه حادثه، پرداخت خسارت به‌طور کامل برعهده آیتول خواهد بود.

پس از حضور سفیر در محل موردنظر شما، رسید دریافت خودرو ارائه میشود.

خیر؛ گواهی معاینه فنی پس از انجام آزمون‌های استاندارد و در صورت کارکرد صحیح خودرو دریافت می‌شود.