استعلام نمره منفی گواهینامه

هزینه نمایش جزئیات استعلام نمره منفی گواهینامه ۵،۲۰۰ تومان است و آیتول دخل و تصرفی در تعیین این هزینه ندارد.

شماره گواهینامه خود را وارد کنید

پشتیبانی
پشتیبانی 24 ساعته
دسترسی سریع
دسترسی سریع و آسان
مشاهده جزئیات
مشاهده جزئیات (نمره منفی گواهینامه)
ذخیره
ذخیره سوابق استعلام

سقف میزان نمره منفی گواهینامه

دریافت جدول خطاهای نمره منفی

نمره منفی و جریمه برای گواهینامه، به این بستگی دارد که شما چند بار یک خطا را تکرار کرده باشید و اینکه خطای شما چقدر در تصادفات رانندگی تاثیر گذاشته است. حتما این نکته را هم می‌دانید که برای تمام تخلفاتی که مرتکب می‌شوید سقفی در نظر گرفته شده، پس فکر نکنید که با پرداخت جریمه و پذیرش نمره منفی در گواهینامه باز هم میتوانید پرخطر رانندگی کنید!
سقف نمره منفی گواهینامه در بهترین حالت آن، اگر در دور اول ثبت تخلفات و نمرات منفی باشید در مجموع ۳۰ نمره منفی است که در صورت دریافت آن گواهینامه شما به مدت ۳ ماه ضبط خواهد شد

استعلام نمره منفی
نمره منفی گواهینامه چگونه ثبت میشود؟ green-circle

نمره منفی گواهینامه چگونه ثبت میشود؟

اگر تخلف از طریق دوربین ثبت شود، پلاک خودرو وارد سامانه شده و پس از آن نمره منفی برای گواهینامه مالک خودرو، لحاظ خواهد شد. در مواردی نیز پلیس راهور شماره گواهینامه را وارد سیستم کرده و تخلف را ثبت میکند. در چنین وضعیتی، جریمه نمره منفی گواهینامه مستقیم به شخص خاطی مربوط است.

نمره منفی چه زمانی پاک میگردد؟ green-circle

نمره منفی چه زمانی پاک میگردد؟

اگر به مدت ۶ ماه از زمان ارتکاب به آخرین تخلف منتهی به امتیاز منفی گذشته باشد (در مرحله نخست ۲۹ امتیاز منفی و ۲۴ امتیاز منفی مرحله دوم) و همچنین به مدت یک سال مرتکب هیچ یک از تخلفات رانندگی نشوید و امتیاز منفیتان در این یک سال کمتر از ۲۰ بوده باشد نمره منفی شما حذف خواهد شد و تخلف بعدی به عنوان نخستین تخلف محسوب می‌شود.

نمره منفی گواهینامه چگونه ثبت میشود؟

اگر تخلف از طریق دوربین ثبت شود، پلاک خودرو وارد سامانه شده و پس از آن نمره منفی برای گواهینامه مالک خودرو، لحاظ خواهد شد. در مواردی نیز پلیس راهور شماره گواهینامه را وارد سیستم کرده و تخلف را ثبت میکند. در چنین وضعیتی، جریمه نمره منفی گواهینامه مستقیم به شخص خاطی مربوط است.

نمره منفی چه زمانی پاک میگردد؟

اگر به مدت ۶ ماه از زمان ارتکاب به آخرین تخلف منتهی به امتیاز منفی گذشته باشد (در مرحله نخست ۲۹ امتیاز منفی و ۲۴ امتیاز منفی مرحله دوم) و همچنین به مدت یک سال مرتکب هیچ یک از تخلفات رانندگی نشوید و امتیاز منفیتان در این یک سال کمتر از ۲۰ بوده باشد نمره منفی شما حذف خواهد شد و تخلف بعدی به عنوان نخستین تخلف محسوب می‌شود.

سوالات متداول

نمره منفی برای راننده درج شده و جریمه برای پلاک خودرو ثبت میشود.

  • اصل گواهینامه رانندگی
  • کارت مالکیت خودرو
  • وکالتنامه یا قولنامه و یا هر سند نشان‌دهنده مالکیت خودرو
  • فرم درخواست اعتراض به نمره منفی متعلق به گواهینامه

اگر در مرحله اول ۳۰ امتیاز منفی کسب کنید، گواهینامه به مدت ۳ ماه توقیف خواهد شد.اگر با نمره منفی ۲۵ امتیاز به مرحله دوم برسید، گواهینامه به مدت ۶ ماه توقیف میشود و اگر پس از مرحله اول و دوم، مرتکب جریمه شده و ۲۰ نمره منفی بگیرید،گواهینامه شما به مدت یک سال باطل خواهد شد.

اگر شخص حقیقی یا حقوقی چند وسیله نقلیه به نام خود ثبت داشته باشد، مسئولیت پلاک خودروها بر عهده خود شخص بوده و با توجه به این قانون مسئولیت، واگذاری وسایل نقلیه به افراد غیر از مالک خودرو باید در کمال دقت صورت بگیرد؛ به همین خاطر بهتر است تا از فروش وکالتی خودروی خود اجتناب کنید.