تخفیف بیمه شخص ثالث

محاسبه درصد تخفیف بیمه شخص ثالث در قانون جدید سال 1403

با مبلغ کمتری بیمه شخص ثالث خود را تمدید کنید. هزینه بیمه شخص ثالث یکی از مهمترین هزینه‌های دارندگان وسایل نقلیه است. استفاده از تخفیفات مختلف بیمه شخص ثالث موجب کاهش هزینه و قیمت بیمه شخص ثالث می‌شود.

با استفاده از ابزار ساده محاسبه تخفیف بیمه شخص ثالث آیتول می‌توانید از میزان تخفیف موجود بر روی بیمه‌نامه خود مطلع شده و با هزینه کمتری بیمه شخص ثالث را تمدید کنید.


آیا از بیمه‌نامه قبلی خود خسارت گرفته‌اید؟

درصد تخفیف شخص ثالث روی بیمه‌نامه:

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

درصد تخفیف راننده روی بیمه‌نامه:

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
تخفیف ثالث بیمه‌نامه جدید
5 %
تخفیف راننده بیمه‌نامه جدید
5 %
جریمه تعداد خسارت مالی
0 %
جریمه خسارت جانی و حوادث راننده
0 %

با 5% تخفیف بیش‌تر همین حالا از آیتول بیمه بخرید!

جدول تخفیف بیمه

به ازای هرسال عدم استفاده از خسارت مالی و جانی، 5% تخفیف در نظر گرفته می‌شود.

تخفیف عدم خسارت میزان تخفیف
سال اول تخفیف 5%
سال دوم تخفیف 10%
سال سوم تخفیف 15%
سال چهارم تخفیف 20%
سال پنجم تخفیف 25%
سال ششم تخفیف 30%
سال هفتم تخفیف 35%
سال هشتم تخفیف 40%
سال نهم تخفیف 45%
سال دهم تخفیف 50%
سال یازدهم تخفیف 55%
سال دوازدهم تخفیف 60%
سال سیزدهم تخفیف 65%
سال چهاردهم تخفیف 70%

جدول جریمه بر اساس تعداد خسارت

در صورت استفاده از بیمه‌نامه، متناسب با نوع خسارت درصد تخفیف شما کاهش می‌یابد.

نوع خسارت یک ‌بار دو ‌بار بیش از دو بار
خسارت مالی 20% 30% 40%
خسارت جانی 30% 70% 100%
حوادث راننده 30% 70% 100%

افزایش مبلغ بیمه شخص ثالث برای کاربری خاص

مبلغ پایه حق بیمه شخص ثالث برای خودروهای خاص افزایش پیدا می‌کند.

آموزش رانندگی

20%

بین‌شهری

20%

درون‌شهری

20%

سوالات متداول

تخفیف بیمه شخص ثالث؛ تمدید بیمه‌نامه با قیمت کمتر

بیمه شخص ثالث یکی از بیمه‌های اجباری در کشور ما است. باتوجه به تعدد حوادث رانندگی در کشور و البته قیمت روزافزون خسارات جانی و مالی، داشتن بیمه شخص ثالث در مواقع حادثه می‌تواند بار سنگینی را از دوش دارندگان وسایل نقلیه بردارد. معمولاً هزینه بیمه شخص ثالث یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های نگهداری و استفاده از خودرو است. با استفاده از تخفیف بیمه شخص ثالث می‌توان با هزینه کمتری نسبت به تمدید بیمه‌نامه اقدام کرد.


تخفیف عدم خسارت و تخفیف‌های مناسبتی؛ همه‌ چیز درباره تخفیف بیمه شخص ثالث

تخفیف عدم خسارت در کنار تخفیف‌هایی که شرکت‌های بیمه به مناسب‌های مختلفی مثل سالروز تاسیس یا اعیاد مذهبی ارائه می‌کنند، تنها تخفیف‌های قابل‌استفاده هستند. در این میان تخفیف عدم خسارت می‌تواند هزینه تمدید بیمه شخص ثالث را به طرز چشم‌گیری کاهش دهد.