دیه به مبلغ پولی گفته می‌شود که برای تلافی جان یا جسمی که به طور غیر عمدی توسط فرد دیگری مجروح شده است، پرداخت می‌شود. دیه به عنوان جبران خسارت برای مجروح و جان باختگان وارد شده و در قانون جزایی اسلامی، دیه برای جبران خسارت به مجروح، خانواده مجروح و یا وارثین قربانی تعلق می‌گیرد. برای تعیین مبلغ دیه، عوامل مختلفی مثل سن و جنسیت، شرایط مالی و میزان خسارت وارده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مقاله به طور کامل درمورد دیه و همچنین شرایط و هزینه‌های آن در سال ۱۴۰۳ خواهیم گفت.

دیه چیست؟

دیه از مهمترین انواع مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی برای بعضی از جریمه‌ها درنظر گرفته شده و بر این اساس در ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که: “دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس، به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو، یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.”

با توجه به این تعاریف می‌شود گفت، در صورتی که جرایم غیر عمدی مثل تصادف، موجب آسیب به جان، اعضای بدن و منافع دیگری شود، میزانی دیه به حکم شرع تعیین می‌شود که مجرم باید به شخص بزه دیده و یا ورثه او پرداخت کند. همچنین دیه در موارد جرایم عمدی و ضرب و جرح هم وجود دارد.

اگر جرم عمدی باشد، ولی به دلایلی نشود مرتکب را قصاص کرد، دیه، تعیین و پرداخت خواهد شد. همچنین گاهی امکان دارد که حکم قصاص برای جرمی صادر شود، اما خود بزه دیده و یا اولیای دم او راضی به دریافت دیه به جای قصاص شوند. در ادامه به قیمت بیمه شخص ثالث ۱۴۰۳ می‌پردازیم.

میزان و نرخ دیه در سال ۱۴۰۳

قیمت دیه در هر سال، با توجه به تورمی که وجود دارد، متفاوت با سال قبل است. نرخ قیمت دیه کامل انسان در هر سال، با نظر کارشناسان و با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، تعیین شده و پس از موافقت رئیس قوه قضاییه، به اطلاع عموم می‌رسد.

بررسی میزان مبلغ دیه کامل انسان، از آن جهت مهم است که دیه سایر اعضای بدن نیز بر مبنای آن محاسبه می‌شود، همچنین مسئول پرداخت دیه، باید مبلغ دیه را به نرخ روز پرداخت کند، حتی اگر سال محکومیت وی با سال پرداخت متفاوت باشد.

دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۳، برابر با ۱۲ میلیارد ریال (یک  میلیارد و دویست میلیون تومان) در ماه‌های عادی یا غیر حرام است که این عدد در ماه‌های حرام به میزان یک سوم دیه کامل افزایش می‌یابد که با توجه به عددی که برای ماه‌های عادی گفته شد، در ماه حرام معادل ۱۶ میلیارد ریال یا یک میلیارد و ششصد میلیون تومان خواهد شد.

دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۲

میزان دیه کامل مرد در سال ۱۴۰۳

دیه کامل مرد در سال ۱۴۰۳، همانطور که گفته شد در ماه‌های عادی یا غیر حرام، ۱۲ میلیارد ریال (یک  میلیارد و دویست میلیون تومان) و در ماه‌های حرام به اضافه یک سوم دیه کامل محاسبه می‌شود و با توجه به آن معادل ۱۶ میلیارد ریال یا یک میلیارد و ششصد میلیون تومان خواهد شد.

میزان دیه کامل زن در سال ۱۴۰۳

در قانون مجازات اسلامی دیه قتل مردان دو برابر زنان درنظر گرفته شده است که انتقادهای زیادی را نیز به همراه دارد. این قانون زمانی اجرا می‌شود که مبلغ دیه بیش از یک سوم دیه کامل باشد و در مواردی که دیه کمتر از یک سوم دیه کامل است، میان دیه زن و مرد، تفاوتی وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر و مطابق مواد ۵۶۰ و ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، اگر آسیب و صدمات منجر به نقص عضو گردد، میزان دیه زن نصف دیه مرد محاسبه می‌شود. در شرایطی که صدمه از نوع جراحات منتهی به زوال منافع یا نقص عضو نگردد، در این صورت تفاوتی میان زن و مرد نبوده و دیه و ارش زن حتی در صورتی که بیش از ثلث باشد، نصف نمی‌شود و با دیه مرد مساوی است.

از طرف دیگر باید گفت که مطابق قانون در همه خسارات وارده بر شخص ثالث که در حوادث رانندگی ایجاد شود، هیچ تفاوتی میان زن و مرد برای پرداخت بیمه توسط شرکت‌های بیمه مثل شرکت بیمه شخص ثالث ایران و هر شرکت دیگری وجود نخواهد داشت و فارغ از جنسیت به همه افراد دیه کامل تعلق خواهد گرفت.

دیه کامل 1402

جدول دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۳

نوع دیه سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۳
دیه کامل انسان در ماه های عادی ۸۰۰ میلیون تومان **۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان**
دیه کامل انسان در ماه های حرام ۱ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان **۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان**
دیه کامل زن مسلمان ۸۰۰ میلیون تومان **۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان**
دیه کامل مرد مسلمان ۸۰۰ میلیون تومان **۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان**
دیه کامل زن غیر مسلمان ۴۰۰ میلیون تومان **۶۰۰ میلیون تومان**
دیه کامل مرد غیر مسلمان ۲۰۰ میلیون تومان **۳۰۰ میلیون تومان**

تفاوت دیه مسلمان و دیه غیرمسلمان

نوع مذهب اشخاص بر طبق قانون تفاوتی در نرخ دیه ایجاد نخواهد کرد و بر همین اساس نرخ دیه افراد مسلمان و غیرمسلمان با یکدیگر برابر است.

جدول نرخ دیه در سال ۱۴۰۳

میزان دیه سال ۱۴۰۳ را به صورت کامل در جدول زیر آورده‌ایم که به شرح زیر است:

دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابددیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابددیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد

 

نوع جراحت سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۳
دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام ۹۰ میلیون تومان ۱۳۵ میلیون تومان
دیه شکستگی بینی ۸۷ میلیون تومان ۱۳۰.۵ میلیون تومان
دیه شکستگی ترقوه ۳۵ میلیون تومان ۵۲.۵ میلیون تومان
دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه ۶۰ میلیون تومان ۹۰ میلیون تومان
دیه زخم شدگی در حد حارصه ۹ میلیون تومان ۱۳.۵ میلیون تومان
دیه زخم شدگی در حد دامیه ۱۲ میلیون تومان ۱۸ میلیون تومان
دیه دندان های پیشین که کامل ساقط شوند ۴۵ میلیون تومان ۶۷.۵ میلیون تومان
دیه دندان های پشتی که کامل ساقط شوند ۱۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ۲۸.۱۲۵ میلیون تومان
دیه یک دست ۴۵۰ میلیون تومان ۶۷۵ میلیون تومان
دیه یک پا ۴۵۰ میلیون تومان ۶۷۵ میلیون تومان
دیه شکستگی دنده های محیط بر قلب ۲۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۳۳.۷۵ میلیون تومان
دیه خردشدگی استخوان مطلوب التیام یافته ۱۵۰ میلیون تومان ۲۲۵ میلیون تومان

 نحوه محاسبه میزان دیه در پزشکی قانونی به چه صورت است؟

براساس قوانین فقه، دیه کامل یک انسان برابر با صد شتر درنظر گرفته شده است. قوه قضاییه هر سال معادل آن را محاسبه و اعلام می‌کند.محاسبه دیه جراحت نیز با توجه به میزان صدمه مثل کبودی، سیاهی، خراش، جراحت همراه خونریزی و مواردی از این دست تعیین می‌شود.

بر همین اساس و با توجه به ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی و با استناد به آن می‌توان اقدام به دریافت دیه جراحت نمود. در صورتی که عضوی از بدن به طور کامل از بین برود، دیه کامل به آن تعلق خواهد گرفت.

نرخ دیه چه تاثیری بر بیمه‌ شخص ثالث میگذارد؟

مطمئنا افزایش نرخ دیه بر قیمت بیمه شخص ثالث تاثیر می‌گذارد، به این دلیل که بیمه ثالث میزان خسارات جانی و مالی شخص ثالث را در صورت بروز حادثه جبران خواهد کرد و با توجه به اینکه تمام دارندگان وسایل نقلیه ملزم به تهیه بیمه شخص ثالث هستند، مطمئنا این افزایش هزینه برای درصد بالایی از افراد مشکل است. اما نیازی به نگرانی نیست، با خرید بیمه بدنه از آیتول می‌توانید علاوه بر مقایسه معتبرترین و بهترین شرکت‌های بیمه با هم، خرید خود را به صورت قسطی انجام دهید و خیال خود را از بابت هزینه‌ها راحت کنید. برای استعلام بیمه شخص ثالث می‌توانید از سامانه آیتول استفاده کنید.

دیه کامل انسان ۱۴۰۲

آیا نرخ دیه بر زندگی افراد تاثیرگذار خواهد بود؟

در این مقاله به موضوع نرخ دیه سال ۱۴۰۳ پرداختیم. مطمئنا چنین موضوعی ناخودآگاه در زندگی خیلی از افراد تاثیر می‌گذارد. هر کدام از ما ممکن است به علتی درگیر دیه شویم. اگر خدایی نکرده برای خود ما و عزیزانمان حادثه‌ای پیش بیاید، خطرات جانی و مالی جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. پس اطلاعات درمورد دیه موضوع مهمی است که حتما باید درمورد آن بدانیم. امیدواریم  در این مقاله به سوالات شما پاسخ داده باشیم. اگر باز هم سوالی در این زمینه دارید می‌توانید با کارشناسان ما در بخش پشتیبانی در تماس باشید.